ممكن تساعدوني

اللغة الأنجليزية

صباااااح الخير ممكن بنااات تحولوا هاذي الافعاااال للماضي لاني حولتها عندي بس ماادري حلي صحيح او لا بصراااحه ماني قادره اميز الشده على اية مقطع علشان ادبل الحرف الاخير او ماادبله
وصباااااااح السعععاااااده والرضى على قلوبكم
ومشككككورين مقدمآ








Abandon Close Finish
Abolish Collect Fold
Abbreviate Command Follow
Abuse Complain Fry
Accept Complete Gain – win
Accompany Conduct – guide Gamble
Accustom Confess Gather
Acknowledge Consider Hate
Acquire Consist Heat
Act Consult Help
Add Contain Hire
Admire Continue Hunt
Admit Cook Inform
Affirm Copy Inherit
Agree Correct Insult
Aid Count Interfere
Allow Cover Invent
Amuse Cross Invite
Answer Cry Jump Appear Dance Kill
Apply Deceive Kiss
Appoint Decide Knock
Approach Delay Laugh
Arrange Deserve Lead
Arrive Desire Leap
Ask Die Learn
Assist Digest Lie
Astonish Disappear Lift
Attract Discover Live
Back Dislike Look
Bath Distribute Marry
Believe Divide Mend
Belong Doubt Miss
Blame Dry Mix
Bless Dwell Move
Boil Dye Notice
Borrow Earn Obey
Bow Emigrate Occupy
Employ Offer
Bury Empty Open
Call Encourage Order
Care Enter Play
Carry Examine Prefer
Change Excuse Prevent
Cheat Explain Print
Claim Fail Promise
Clean Fear Pull
Bush Sew Use
Receive Shout Visit
Refuse Sign Wait
Register Smell Walk
Remind Smoke Want
Renew Stand Wash
Repeat Stay Watch
Reply Stop Weigh
Resign Stir – move Whisper
Respect Store Wish
Rest Succeed
Return Swallow Revolt
Ring Taste
Rise Threaten
Rub Tie
Save Touch
Scorn Trust
Serve Try
don to dress
1
437

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

راسيه بنت الرياض
راسيه بنت الرياض
رفع